طراحی برای خواندن Design for reading

طراحی برای خواندن (Design for reading) موضوع سخنرانی مسلم ابراهیمی بنیانگذار فونت‌ایران در کنفرانس تجربه‌کاربری شیراز است در این سخنرانی او درباره محصولات نوشته محور مانند کتاب، نشریات، وبسایت‌ها و نرم افزارها دارای نوشته زیاد خواهد گفت و این فرض را مطرح خواهم کرد که بررسی میزان خوانایی نوشتار در این محصولات بخشی از فرایند طراحی تجربه کاربر است و نه طراحی گرافیک یا تایپوگرافی.
در این سخنرانی کوتاه مسلم ابراهیمی خواهم گفت که چگونه یک طراح تجربه کاربر فرایند خوانش متن توسط کاربر را تحلیل می‌کند و می‌تواند با تنظیم متغیرهای گوناگون مانند نوع فونت، اندازه فونت، فاصله سطرها و … به بهترین نتیجه در خوانایی دست یابد.
کنفرانس تجربه کاربری شیراز در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در سالن صدرا و سینا شهر شیراز برگزار خواهد شد. در این ۲ روز ۱۰ سخنرانی مرتبط با موضوع UXDesign که توسط داوران انتخاب و به مرحله نهایی رسیده است ارائه خواهد شد.

اشتراک گذاری این پست :